00:00
  • Nhập siêu: "Căn bệnh" khó chữa

    Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm Việt Nam nhập siêu 3 tỷ USD. Nhưng chỉ tính tới giữa tháng 4, con số chính thức của Tổng cục Hải quan đã là 3,...
  • Thêm một công ty Trung Quốc vỡ nợ trái phiếu

    Một công ty sản xuất chai ở Trung Quốc vừa đưa ra thông báo sẽ không thể trả nợ cho số trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 28/5 tới do tình trạng trì trệ của nền kinh tế lớn...