00:00
  • Xuất khẩu tôm cả năm có thể giảm 1 tỉ USD

    Nếu năm 2014, Việt Nam đạt giá trị xuất khẩu tôm hơn 4 tỉ USD, thì năm nay chỉ có thể đạt giá trị xuất khẩu khoảng 3 tỉ USD.   Ngày 30/11, báo cáo về tình hình xuất khẩu...