00:00
  • Nhập siêu: "Căn bệnh" khó chữa

    Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm Việt Nam nhập siêu 3 tỷ USD. Nhưng chỉ tính tới giữa tháng 4, con số chính thức của Tổng cục Hải quan đã là 3,...
  • S&P 500 lập đỉnh lần thứ 10 trong năm 2015

    7 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm, với các nhóm năng lượng và điện thoại dẫn đầu xu hướng. Chứng khoán Mỹ tăng điểm với chỉ số S&P 500 tiếp...