00:00
  • Còn 'ông lớn' nào chuyển giá sau Metro?

    Chính sách quản lý về phí chuyển nhượng quyền thương mại hay phí trả cho chuyên gia nước ngoài là hai vấn đề lớn được lãnh đạo Tổng cục Thuế nhắc tới trong buổi tổng kết...
  • Khi người già ... cướp ngân hàng

    Thay vì chơi golf, người cao tuổi trên thế giới đang dựng cảnh trộm cướp ngân hàng. Sự cô độc và nghèo khó là hai yếu tố khiến các hoạt động tội phạm trong các công dân...