00:00
  • Đứt cáp quang AAG

    Kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế sẽ bị ảnh hưởng trong những ngày tới do sự cố đứt cáp sáng sớm nay. Theo thông tin từ Trung tâm điều hành cáp quang biển AAG (...