00:00
  • Hấp dẫn đầu tư từ hạ tầng cảng biển

    Làn sóng đầu tư cảng biển bắt đầu có những thay đổi từ cuối năm 2014, khi Chính phủ đồng ý về chủ trương thoái vốn sâu hơn tại các cảng biển trong quá trình cổ phần hóa...